رفتن به محتوای اصلی
x

با تاسی به تعالیم انسان ساز و با الهام از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منشور سازمانی حراست به شرح ذیل می باشد

عمل به احکام و موازین دین مبین اسلام

رعایت قوانین و مقررات و ترویج فرهنگ مسؤولیت پذیری ، قانون گرایی و تعمیم آن در دانشگاه

تلاش در تأمین امنیت شغلی مدیران وکارکنان

رعایت اصل احترام وتکریم ارباب رجوع

رعایت حریم خصوصی افراد وتلاش در جهت حفظ آبروی

تلاش در جهت استقرار نظام شایسته سالاری با تکیه بر شناسایی و معرفی کارکنان متعهد ومتخصص

تعامل و همکاری با مدیران جهت تحقق اهداف دانشگاه

تلاش مجدانه در شناسایی و پیشگیری از آسیب های دانشگاه

شناسایی متخلفان و قانون گریزان وبرخورد متناسب و قانونی با آنان

بهره مندی از نگرش کلان و برنامه ریزی متناسب با فن آوری روز  

توجه لازم به سه اصل دقت ،صحت ،سرعت دربررسی گزارش های رسیده و اطلاع رسانی به موقع

اهتمام به تحقق بخشیدن سه شعاراساسی  " حراست اثر گذار ،تصمیم ساز و پاسخگو"


تحت نظارت وف ایرانی