رفتن به محتوای اصلی
x

ممنوعیت استفاده از پیام رسان های خارجی

بر اساس قوانین و مقررات کشور و مصوبات شورایعالی فضای مجازی هر گونه استفاده دستگاه‌ها از شبکه های اجتماعی خارجی ممنوع بوده و تخلف است و در برخی موارد جرم محسوب می شود. لذا از کلیه کارکنان محترم دانشگاه تقاضامندیم به هیچ عنوان از پیام رسان های خارجی در مکاتبات اداری و امور مرتبط با دانشگاه استفاده ننموده و جهت ارتباط ،از بستر پیام رسان داخلی دانشگاه "هما" به آدرس msg.iut.ac.ir یا دیگر پیام رسان های داخلی استفاده نمایند.

تحت نظارت وف ایرانی