رفتن به محتوای اصلی
x

حضور مدیرکل حراست و رئیس اداره حفاظت فیزیکی در کنار پرسنل شیفت لحظه تحویل سال

مدیرکل حراست دانشگاه صنعتی اصفهان به همراه رئیس اداره حفاظت فیزیکی این دانشگاه در لحظه تحویل سال 1401 در محل شیفت های پرسنل جفاظت فیزیکی حضور یافته و از تلاش های شبانه روزی این پرسنل خدوم تقدیر به عمل آوردند.