رفتن به محتوای اصلی
x

                         

احمدرضا قاسمی

احمدرضا قاسمی

          مختصری از رزومه آموزشی فرهنگی و اجرایی

نام و نام خانوادگی :احمد رضا قاسمی                                         

یارانامه : 

herasat@cc.iut.ac.ir

الف)فعالیتهای اجرایی و فرهنگی:
1- سرپرست مدیریت میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری شهرستان کاشان آران وبیدگل
2- رییس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری شهرستان نطنز
3- مدیرهمایشهای سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری شهرستان کاشان آران وبیدگل
4- مدیربازرسی وامورشهرستانهای سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری استان اصفهان
5- فرمانده یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری شهرستان کاشان آران وبیدگل

 6- مدیرحراست سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری شهرستان کاشان آران وبیدگل و نطنز

7-سرپرست معاونت اجرایی دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان

 8- مدیر اجرایی چهاردهمین جشنواره ی قرآن و عترت دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور
9-مشاوررییس دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان

10- جانشین رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان

11- مشاور عالی و جانشین رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان در حوزه ی فرهنگی و اجرایی
12 -رئیس اداره فرهنگی دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان

13-عضوکمیته فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان

 

14- دبیر شورای فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان
15-عضوکارگروه حفاظت پرسنلی شورای برنامه ریزی ستاد مرکزی دانشگاه علمی کاربردی کشور

16-عضوکارگروه نظارت وارزیابی و شورای برنامه ریزی ستاد مرکزی دانشگاه علمی کاربردی کشور
17-دبیر کارگروه حفاظت اسناد ستاد مرکزی دانشگاه علمی وکاربردی کشور
18-مدرس دانشگاه علمی کاربردی

19- عضوکمیته نظارت وارزیابی دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان
20- عضوکمیته انتصابات روسای مراکز دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان

 21- عضو کارگروه سطح بندی و ارزیابی مراکز علمی کاربردی
22-رئیس کارگروه طرح وبررسی و امور راهبردی سازمان حراست کل استان اصفهان
23- دبیر کارگروه ارزیابی مراکز علمی و کاربردی
24-رئیس کمیته ی داوران مسابقات مناظرات دانشجویی استان اصفهان
25-عضو شورای سیاست گذاری مسابقات مناظرات دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی کشور
26- مدیرحراست دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان

 27- دبیر کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان
28-عضو کمیسیون آموزش دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان

29-بازرس ویژه وزارت کشور در انتخابات مجلس دو دوره

30- عضو شورای انضباطی دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان

31-عضو کمیته اجرایی چهارمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان

32- مدیر اجرایی کمیته جشن دانش آموختگان دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان

33-مدیر اجرایی جشنواره دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان

34-قائم مقام دبیر اولین جشنواره ی آثار رسانه ای برتر در توسعه گفتمان مهارت آموزی

35- عضو شورای هم اندیشی و تعامل روسای مراکز

36- عضو کارگروه واگذاری مراکز علمی کاربردی استان اصفهان

37-دبیر ستاد شهد و ایثارگر دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان

38- معاون اجرایی دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان

ب)سوابق آموزشی:

1-مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی و تدریس زبان فارسی- ویراستاری

2-مدرس درس مکاتبات اداری- گزارش نویسی برای ارگانهای متقاضی

3-تالیف کتاب زبان و متون ادبیات فارسی

4-تالیف مقاله سبک شناسی

5-در حال تالیف کتاب مکاتبات اداری و گزارش نویسی براساس تجارب کسب شده

6- دارنده ی گواهینامه شرکت در دوره ی آموزشی تربیت مدرس مهارتهای عمومی

ج)عناوین کسب شده:
1-کسب عنوان مدیر برتر درسال 94 ازطرف سازمان مربوطه
2-کسب عنوان مدیر برتر و نمونه کشوری توسط ستاد مرکزی حراست دانشگاه علمی کاربردی
3-کسب عنوان مدرس نمونه سال 1394از طرف دانشگاه جامع علمی کاربردی
4-کسب عنوان کارمند نمونه دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور
5-کسب عنوان مدیر تحول گرا از طرف سازمان استان

6- کسب رتبه های برتر در حوزه های مختلف کاری مثل جشنواره های قرآن و عترت- جشنواره حرکت-

7- کسب عنوان اولی دختران و نایب قهرمانی پسران  پنجمین المپیاد ورزشی کشوری در سال 1398

8-کسب مقام اولی پنجمین المپیاد ورزشی در کشور با دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان

9- کسب دومرتبه عنوان سومی در بخش جشنواره ی مناظرات دانشجویی کشور

10-کسب عنوان مقام سومی در جشنواره ی رویش کشور سال 1399

11-کسب رتبه اول واحد استانی برتر جشنواره قرآن و عترت