رفتن به محتوای اصلی
x

محسن کریمیمحسن کریمی

مسئول دفتر مدیرکل حراست دانشگاه صنعتی اصفهان

تلفن تماس: 33913113-031 و 33913105-031

 

رزومه مختصر:

فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران

معاونت بازرسی بسیج مهندسین عمران نجف آباد

معاونت فضای مجازی 

رئیس کارگروه عمران و معماری 

دبیر هیات اندیشه ورز

معاونت جهاد سازندگی حوزه 5 نجف آیاد

ناظر ابنیه و کارشناس تامین دانشگاه صنعتی اصفهان

پایه 3 نظارت نظام مهندسی

عضو هیات مدیره شرکت مهنذسی بهساز نصر آراد