رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه شورای راهبردی حراست دانشگاه صنعتی اصفهان

شورای راهبردی حراست کل دانشگاه صنعتی اصفهان که متشکل از مدیران ادارات و کارشناسان اداره کل حراست این دانشگاه می باشد هر هفته جلسات مدونی را پیرامون سند راهبردی حراست تشکیل می دهد.

هدف از برگزاری این جلسات در نهایت پس از بحث و بررسی های تخصصی، تدوین سند راهبردی اداره کل حراست دانشگاه صنعتی اصفهان است که بر اساس آن، اهداف، برنامه ها، راهبردها و نتایج حاصله مشخص خواهد شد.