وظایف و اختیارات

 • استقرار سيستم مناسب جهت حفاظت، نگهداري، ايجاد نظم و انسجام در تشكيلات سازماني دانشگاه.
 • پيشگيري از تخلف و فساد در دانشگاه از طرق:
  • نقش هشدار دهنده یا پیشگیری کننده
  • نقش اصلاح کننده یا درمان کننده
 • كمك به انتصاب افراد شايسته از طريق پاسخ به استعلام سازمان هاي ذي صلاح: طبق قانون انتصاب مسئولين به پست هاي حساس و مسئوليت هاي مختلف اداري بايد پس از تعيين صلاحيت توسط حراست دانشگاه صورت گيرد.
 • پيش بيني و پيشگيري تحركات غير قانوني در محيط تحت پوشش
 • جلوگيري از هر گونه انحراف و تخلف مانند:
 • نقض قوانین و مقررات دانشگاه
 • تغییر و تفسیر قوانین و ضوابط دانشگاه
 • خودداری یا کوتاهی در انجام وظایف قانونی
 • تسهیل و یا تسریع غیر عادی در انجام کار برای اشخاص معین در مقایسه با دیگران
 • جلوگیری و برخورد با رواج مواد مخدر و روان گردان و ... در محیط دانشگاه و خوابگاهها
 • حمایت از فعالیتهای قانونمند علمی، فرهنگی و سیاسی بر اساس آیین نامه ها و دستورالعملها
 • تهيه شناسنامه محيطي و نظارت بر حفاظت فیزیکی دانشگاه
 • همكاري و اظهار نظر در تهيه طرحهاي حفاظتي و طبقه بندي امنيتي تأسيسات، تجهيزات و اماكن دانشگاه
 • تدوين دستورالعمل هاو بروشورهاي حفاظتي و تنظيم برنامه هاي آموزشي مورد نياز در زمينه هاي حفاظتي
 • مسئولیت دبیرخانه پدافندغیرعامل دانشگاه
 • تجزیه و تحلیل اخبار و اطلاعات واصله از داخل و خارج دانشگاه جهت ارائه مشاوره و اتخاذ تدابیر لازم
 • دریافت انتقادات و پیشنهادات دانشجویان، استادان و کارمندان دانشگاه در راستای تقویت و سالم سازی محیط های علمی و دانشگاهی
 • همکاری و ارتباط مستمر با تشکلها و گروههای صنفی و دانشجویی در جهت حل مسایل و مشکلات و کمک به فعالیتهای قانونی آنها در سطح دانشگاه
 • هماهنگی و ارتباط لازم با سایر مراکز دانشگاهی و سازمانهای دولتی و دستگاههای مختلف در راستای حل مسایل دانشجویان، کارکنان و اعضای هیأت علمی در حدود وظایف و مسوولیت حراست

واین مهم میسر نیست جز با همکاری تنگاتنگ کلیه دانشگاهیان محترم، حراست کل استان اصفهان ،حراست مرکزی وزارت علوم تحقیقات و فناوری.

(اللهم وفقنا لما تحب و ترضی)