توصيه شماره6

هوشيار باشيد:

كلاهبرداران در كمين شما هستند؛ مراقب فريب هاي پيامكي و تلفني برنده شدن در قرعه كشي، انتقال وجه و پرداخت جايزه باشيد.