تماس با ما

 

آدرس: اصفهان-میدان دانشگاه-دانشگاه صنعتي اصفهان-سازمان مركزي-طبقه دوم-حراست دانشگاه

كد پستي: 8415683111

تلفن: 33913105

نمابر: 33913106

پيغام گير: 33913113

پست الكترونيكي: herasat@cc.iut.ac.ir